SİTE KULLANIM KOŞULLARI

 

İşbu Site Kullanım Koşulları ile, Şirketimiz BESLEM GIDA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait “www.beslemeturunleri.com” alan adlı internet sitemizin kullanılması durumunda, uyulması gereken şartlar, kurallar ve yasal sorumluluklara ilişkin olarak site ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm ziyaretçi ve üyelerimize www.beslemeturunleri.com alan adlı internet sitemizi kullanmadan önce işbu Site Kullanım Koşulları’nı incelemelerini tavsiye etmekteyiz. Zira www.beslemeturunleri.com alan adlı internet sitemizin kullanılması ile Site Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. Tanımlar

• Şirket/Şirketimiz : Beslem Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

• Site/Sitemiz : www.beslemeturunleri.com alan adlı Beslem Gıda Sanayii ve

  Ticaret Anonim Şirketi’ne ait internet sitesi ve mağazası

• Üye : Site’de belirtilen şartları sağlamak ve kabul etmek kaydıyla,

  adına şifre ve kullanıcı adı tanımlayan ve bu şekilde Şirket

  tarafından kendisine Site’de işlemler gerçekleştirme yetkisi

  tanınan gerçek kişi

• Ziyaretçi : Site’yi üye olmadan kullanan gerçek kişi

• Kullanıcı : Üye veya Ziyaretçi gerçek kişiler

 

2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

2.1. Site tüm Kullanıcı’lara açık olup, Site’nin ziyaret edilebilmesi için Üye olunması gerekmemektedir. Site’de sağlanan hizmetlerden yararlanılabilmesi için ise Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması üzerine Site’ye Üye olunması zorunludur. Buna karşın İşbu Site Kullanım Koşulları Üye olup olmadığı önem arz etmeksizin tüm Kullanıcıları bağlamaktadır.

2.2. Kullanıcı, Site’yi ziyaret ederken ve/veya Site hizmetlerinden yararlanırken, mevzuat hükümleri ile Site üzerinden yayımlanan her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı peşinen kabul eder.

2.3. Site’yi ziyaret eden Kullanıcı’ların Site’yi ziyaret süresi, zamanı, sıklığı; Site’de görüntüledikleri sayfalar; en çok sipariş verdikleri ürünler; sipariş verdikleri bölgeler ve sipariş verenlerin yaş aralığı  Çerez Politikamız kapsamında daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, Çerez Politikamıza bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, kampanya vb. konularda işbirliği yaptığımız İş Ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, Site’nin Kullanıcı’larına sunduğu deneyimi ve Site’yi geliştirmektir.

2.4. Kullanıcı aynı zamanda Üye değil ise, Site üzerinden herhangi bir bilgi girişi sağlamak zorunda değildir. Ancak Kullanıcı’nın Site üzerinden bilgi girişi yapması halinde, Kullanıcı bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi girişi yapılmasından kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve taahüt eder.

2.5. Kullanıcı, Site üzerinde bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi veya Kullanıcı adı gibi kişisel verileri kullanamaz. Kullanıcının bu şekilde bir kullanımından kaynaklı olarak Şirketimiz ya da üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur.

2.6. Kullanıcı’ların Site üzerinden Şirketimiz ile paylaşmış oldukları kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Politikamız ile Kişisel Verilerin İmhasına İlişkin Politikamız kapsamında işlenmekte, korunmakta ve imha edilmektedir.

3. Sorumluluklar ve Haklar

3.1. Şirketimiz; mevzuat değişiklikleri, kanuni/akdi yükümlülükleri veya ticari kararları doğrultusunda tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Site üzerinden sağlamış olduğu hizmetleri ve/veya herhangi bir içeriğini düzeltme, kaldırma, geri çekme veya değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı Site’yi kullanmakla, değişen hizmet ve kullanım koşullarının tamamını da kabul etmiş sayılır. Ayrıca Site’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler de belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Kullanıcı’lar belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.2. Kullanıcıların Site’ye herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple erişememesi durumunda Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi Şirketimizin Site’nin belirli bölümlerine veya tamamına erişimi kısıtlama hakkı da saklıdır.

3.3. Site ile Site’de yer alan ya da Site’yi oluşturan fikri/sınai mülkiyete tabi tüm unsurlar Şirketimize aittir ya da Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak alınan lisans hakkına istinaden kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site’de yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, marka, resim, fotoğraf, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fikri/sınai mülkiyete tabi unsuru doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka herhangi bir şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Site ve Site’yi oluşturan fikri/sınai mülkiyete tabi herhangi bir unsuru iktisap edemez, hakkında üçüncü kişilere lisans hakkı tanıyamaz, Şirketimiz ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete giremez. Aksi takdirde Kullanıcı, Şirketimizin uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğradıkları/uğracayacakları tüm zararları ilk yazılı ihtar üzerine derhal ödemekle yükümlüdür.

3.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) yer alan “İşleme” (FSEK m.21), “Çoğaltma” (FSEK m.22), “Yayma” (FSEK m.23), “Temsil” (FSEK m.24), “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” (FSEK m.25) adı altındaki mali hakların ve “Umuma Arz Salahiyetini”ni (FSEK m. 14) kullanma yetkisinin izinsiz kullanımı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri/sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

3.5. Yukarıdaki maddelerde ayrıca belirtilenlerin yanında Şirketimizin Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site hizmetleri, Site’de kullanılan Şirket markaları, Site’nin ticari görünümü ve Site’ye ilişkin her türlü fikri/sınai mülkiyet hakları dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları ile ticari bilgi ve/veya know-howa yönelik tüm hakları saklıdır.

3.6. Kullanıcı Site’yi kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz.

3.7. Kullanıcı Site’nin güvenliğini tehdit edecek, Site’nin veya Site’de kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde bulunamaz. Site’ye virüs, truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile bunlar gibi kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı programların kasıtlı olarak bulaştırılması yolu ile Siteyi kötüye kullanamaz.

3.8. Kullanıcı Site’ye, Site’nin depolandığı sunucuya veya Site’ye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs edemez; hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla Site’ye saldıramaz.

3.9. Kullanıcı fikri/sınai bir hakkın konusu olup olmadığına bakılmaksızın Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamaz, Site içeriğinde yer alan bilgileri izinsiz bir şekilde alamaz, silemez veya değiştiremez.

3.10. Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz.

3.11. Kullanıcı yanlış, düzensiz, eksik, yanıltıcı bilgileri veya genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri yahut Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Site’ye kaydedemez.

3.12. Kullanıcı’nın işbu Site Kullanım Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcı’nın Site’ye erişimi Şirketimiz tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebileceği gibi varsa üye hesabı da süreli veya süresiz olarak kapatılabilir. Ayrıca böyle bir durumda Kullanıcı’ya karşı her türlü cezai ve hukuki yola da başvurulacaktır.

3.13. Kullanıcı tarafından Site’nin kullanılması veya Siteden yahut Site üzerinden link oluşturulan diğer sitelerden herhangi bir malzemenin indirilmesi nedeniyle Kullanıcı’nın bilgisayar donanımına ve/veya programlarına, verilerine yahut diğer malzemelerine bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı programların verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan Şirketimiz sorumlu değildir.

3.14. Site Kullanıcı’larının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

 

4. Tebligat Adresleri

4.1. Site, Kullanıcı’larından peşinen elektronik posta adreslerini istememektedir. Ancak Kullanıcı’nın bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Site Kullanım Koşulları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

4.2. Kullanıcı, bildirmiş olduğu mevcut elektronik postasının değişmesi durumunda bu değişikliği yazılı olarak [email protected] elektronik posta adresine 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta adresine gönderilecek iletilerin geçerli olacağını kabul eder.

Beslem Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR