ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 24 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim Beslem Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Beslem”) ile işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde www.beslemeturunleri.com alan adlı internet sitesine kimlik ve iletişim bilgilerini tanımlamış olan “Üye” arasında aşağıdaki şart ve koşullarda tam bir mutabakata varılarak tanzim edilmiştir.

İşbu Sözleşmede Beslem ve Üye tek başlarına "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak da anılabilecektir.

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin, Beslem’e ait “www.beslemeturunleri.com” alan adlı internet sitesine/internet mağazasına (“Site”) erişim sağlamasına, Site’nin Üye tarafından kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesine ve Üye’nin Site üzerinden sağlanan ürün ve hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesidir.

Beslem’in Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

Beslem’in Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda sayılmamış olmakla birlikte; Site’de satışa sunulan ürünlerin, stok durumunun müsait olması durumunda Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede Üye’ye kargo firması tarafından Beslem adına teslimine ilişkindir.

 

3. Tanımlar

 • Beslem : Beslem Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Beslem Markası : Beslem’nin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli

  markası/markaları

 • Site : www.beslemeturunleri.com alan adlı Beslem’e ait

  online(çevrimiçi) internet sitesi ve alışveriş mağazası

 • Üye : İşbu Sözleşme’de ve Site’de belirtilen şartları sağlamak ve   kabul etmek kaydıyla, adına şifre ve kullanıcı adı tanımlayan

  ve bu şekilde kendisine Site’de işlemler gerçekleştirme yetkisi

  tanınan kişi

 • Ziyaretçi : Site’yi üye olmadan kullanan gerçek kişi
 • Kullanıcı : Üye’ler ve/veya Ziyaretçi gerçek kişiler
 • Sözleşme : www.beslemeturunleri.com alan adlı internet sitesine ilişkin

  Üyelik Sözleşmesi

 • Çerez Politikası : Site’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üye’lerin alışveriş

  deneyimini iyileştirmek ve Üye’lerin Site ziyaretlerine ilişkin

  bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik

  sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme

  içeren ve Site üzerinden erişilebilen metin

 • Kişisel Verilerin

    İşlenmesi ve

    Korunmasına

    İlişkin Politika : Beslem’in kişisel verilere ilişkin genel politikasını düzenleyen

    ve Site üzerinden erişilebilen metin

 • Aydınlatma Metni

    ve Açık Rıza

    Formu : Üye’lerin Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerinin Beslem

  tarafından hangi amaçla işlenebileceği ve

  aktarılabileceğini açıklayan, üyelik işleminin

  tamamlanabilmesi için Üye tarafından onaylanması gereken ve

  Site üzerinden erişilebilen metin

 • Mesafeli

    Satış Sözleşmesi: Üye’nin Site’den sipariş vermesi durumunda Üye ile Beslem

  arasındaki satış sözleşmesinin şart ve koşullarının belirlenmiş

  olduğu ve siparişin tamamlanması için onaylanması zorunlu

  olan sözleşme

 • Ön Bilgilendirme

    Formu : Üye’nin Site’den sipariş vermesi durumunda, siparişin kabul

  edilmesinden ve satış işleminin tamamlanmasından önce,

  Beslem’in detaylı iletişim bilgilerinin, satışa konu mal ya da

  hizmetin temel niteliklerinin, mal veya hizmetin Türk Lirası

  olarak satış fiyatının, teslim masraflarının, varsa vade taksit

  bilgilerinin, cayma hakkının şartlarının ve nasıl

  kullanılacağının yer aldığı ve siparişin tamamlanması için

  onaylanması zorunlu olan sözleşme

 • Hesabım Sayfası: Üye'nin Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için

  gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve üyelik

  için kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği ve güncellediği,

  siparişlerini kontrol ettiği sadece ilgili Üye tarafından

  belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel

  sayfa.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1. Site’ye Üye olmak isteyen kişi; Site’nin ilgili bölümünden üyelik formunu doldurması, kimlik bilgilerini paylaşması, kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylaması, İşbu Sözleşme’yi, Site’nin Kullanım Koşulları’nı, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nu onaylaması ile kayıt işlemini yaptırması ve “Beslem” tarafından kayıt işleminin onaylanması akabinde Site’ye Üye olabilecektir. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Üye Site’ye kayıt olurken Facebook, Google veya başka sitelerdeki hesapları ile kayıt olmayı tercih ederse, profil bilgilerine erişim için gerekli izinleri verdiğini kabul eder.

4.3. Site’ye Üye olabilmek için reşit olmak, Beslem tarafından İşbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler tarafından yapılan üyelik başvuruları ile Beslem tarafından İşbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan üyelik başvuruları Site kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.4. İşbu Sözleşme’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Site’de yer alan ve yer alacak olan hizmet kullanım şartlarına uyacağını kabul, beyan ve tahhüt eder. Beslem mevzuat değişiklikleri, kanuni/akdi yükümlülükleri veya ticari kararları doğrultusunda hizmet kullanım koşullarını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını haizdir. Üye Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla değişen hizmet koşullarının tamamını da kabul etmiş sayılır.

4.5. Beslem, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Site üzerinden sağlamış olduğu hizmetleri ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma, geri çekme veya değiştirme hakkına sahiptir.

4.6. Üye’nin Site’ye herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple erişememesi durumunda Beslem’in herhanagi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi  Beslem’in Site’nin belirli bölümlerine veya tamamına erişimi kısıtlama hakkı da saklıdır.

4.7. Site ile Site’de yer alan ya da Site’yi oluşturan fikri/sınai mülkiyete tabi tüm unsurlar Beslem’e aittir ya da Beslem tarafından hukuka uygun olarak alınan lisans hakkına istinaden kullanılmaktadır. Üye, Site’de yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, marka, resim, fotoğraf, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fikri/sınai mülkiyete tabi unsuru doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka herhangi bir şekilde kullanamaz. Üye, Site ve Site’yi oluşturan fikri/sınai mülkiyete tabi herhangi bir unsuru iktisap edemez, hakkında üçüncü kişilere lisans hakkı tanıyamaz, Beslem ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete giremez. Aksi takdirde Üye, Beslem’in uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğradıkları/uğracayacakları tüm zararları ilk yazılı ihtar üzerine derhal ödemekle yükümlüdür.

4.8. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) yer alan “İşleme” (FSEK m.21), “Çoğaltma” (FSEK m.22), “Yayma” (FSEK m.23), “Temsil” (FSEK m.24), “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” (FSEK m.25) adı altındaki mali hakların ve “Umuma Arz Salahiyetini”ni (FSEK m. 14) kullanma yetkisinin izinsiz kullanımı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri/sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

4.9. Yukarıdaki maddelerde ayrıca belirtilenlerin yanında Beslem’in Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site hizmetleri, Site’de kullanılan Beslem markaları, Site’nin ticari görünümü ve Site’ye ilişkin her türlü fikri/sınai mülkiyet hakları dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları ile ticari bilgi ve/veya know-howa yönelik tüm hakları saklıdır.

4.10. Üye, Site’de; kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırı, başkalarını rahatsız eden, 3. kişilerin haklarını zedeleyen yahut yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve/veya paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde gerek Beslem gerekse de üçüncü kişiler nezdinde oluşacak tüm zarardan tamamen Üye sorumlu olacaktır. Beslem’in söz konusu içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yok ise de bu tür eylemlerin tespiti halinde Beslem’in üyeliği askıya alma, sona erdirme ve yasal süreç başlatma hakları saklıdır.

4.11. Üye, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, Site’nin veya Site’de kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Site’ye virüs, truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile bunlar gibi kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı programları kasıtlı olarak bulaştırmayacağını, bu şekilde Site’yi kötüye kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.12. Üye, Site’ye, Site’nin depolandığı sunucuya veya Site’ye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmeyeceğini, hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla Site’ye saldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.13. Üye fikri/sınai bir hakkın konusu olup olmadığına bakılmaksızın Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalamayacağını, Site içeriğinde yer alan bilgileri izinsiz bir şekilde almayacağını, silmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.14. Üye, diğer Kullanıcı’ların Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmayacağını, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlamayacağını/kilitlemeyeceğini, hile girişimlerinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.15. Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üye’nin Site’ye erişimi Beslem tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebileceği gibi üye hesabı da süreli veya süresiz olarak kapatılabilir. Ayrıca böyle bir durumda Beslem’in Üye’ye karşı her türlü cezai ve hukuki yola başvurma hakkı da saklıdır.

4.16. Üye tarafından Site’nin kullanılması veya bu Site yahut onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemenin indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımında ve/veya programlarında, verilere yahut Üye’ye ait diğer malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan Beslem sorumlu değildir.

4.17. Beslem’in Site’de karşılaşılabilecek teknik sorunlara karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Beslem tarafından Site ile veya onun link oluşturduğu herhangi bir siteyle bağlantılı olarak Üye’nin veya üçüncü bir tarafın sözleşmeden, ihmalden veya başka bir sebepten kaynaklanan zararının oluşması durumunda Beslem’in yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde hiçbir mesuliyeti bulunmamaktadır.

4.18. Site’de üyelik hesabında kaydedilen verilere erişmek için Üye tarafından hesap ve şifre bilgilerinin (“oturum açma bilgileri”) girilmesi gerekmektedir. Oturum açma bilgilerinin ve hesap kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak Üye’nin mesuliyetindedir. Üye’nin oturum açma bilgilerinin izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafıdan kullanıldığına ilişkin tereddüt yahut endişe duyması durumunda derhal “Beslem Müşteri Hizmetleri” ile iletişime geçerek bilgilendirme yapması gerekmektedir. Üye her zaman hesabını devre dışı bırakma ve üyeliğini sonlandıra hakkkına sahiptir.

4.19. Üye’nin Site üzerinden sipariş verebilmesi için İşbu Sözleşme’yi onaylaması yetmemekte ayrıca her sipariş özelinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylaması gerekmektedir. Aksi halde salt bu Sözleşme’nin onaylanması Site’den sipariş vermek sureti ile ürün satın alınması için yeterli olmayacaktır.

4.20. Site’de bulunan ürünlerin görselleri mümkün olduğu ölçüde doğru olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Üye Site’de bulunan ürünlere ait bilgilerin temsili olduğunu kabul ettiğini ve bundan dolayı Beslem’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul etmemektedir.

4.21. Hizmet Koşulları'nın herhangi bir kısmı (Üye’ye karşı mesuliyet kabul edilmeyen  hükümler de dahil) uygulanamaz hale gelirse, hizmet koşullarının diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağı Üye tarafından kabul edilmektedir.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve sair tüm bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, Beslem’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme’nin Beslem tarafından herhangi bir ihbar ve ihtar yapılmaksızın tek taraflı olarak geri dönülemez şekilde sona erdirilebileceğini kabul eder.

5.2. Kayıt sırasında Üye tarafından bildirilen e-mail adresi Üye’ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Üye, üyelik hesabını oluştururken girdiği ve oturum açmak için kullandığı şifreyi üçüncü kişilere veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye’lerin, Beslem’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. Üye’nin işbu ihmali veya kusurlu davranışından kaynaklanan sebeplerle, Beslem’in üçüncü kişilerin veya yetkili mercilerin iddia ve talepleriyle karşı karşıya gelmesi ve/veya tazminat ödemek zorunda kalması durumunda Beslem ödemiş olduğu tazminatı tüm fer’ileri ile birlikte Üye’den derhal rücu etme hakkına sahiptir.

5.3. Site üzerinden yapılan alışverişlerde online ödeme yapan Üye, bu sırada kullandığı kartın sahibi dışında birisi tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılmadığını, aksi halde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun ve yönetmeliği hükümlerine göre haklarında işlem yapılacağını kabul eder.

5.4. Beslem, Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

5.5. Üye, İşbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını; üyelik işlemlerini yerine getirirken, Site’yi kullanırken, Site hizmetlerinden faydalanırken veya Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken İşbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara/beyanlara ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden Üye sorumlu olacaktır. Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

5.6. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Beslem’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde, Beslem’in Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.  Gizlilik ve Kişisel Veriler:

6.1. Beslem 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygunluğun sağlanması adına mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerek, gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Beslem işbu idari ve teknik tedbirlerin yer aldığı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Politika’sını (“Politika”), Site’de Üye’lerin ve Ziyaretçi’lerin bilgisine sunmaktadır.

6.2. Beslem, ayrıntıları Politika’da yer almakla birlikte kişisel verileri; üyelik oluşturulması, üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, Üye’nin hesabım sayfasının yönetilebilmesi, internet üzerinden satış yapılabilmesi, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, Üye’nin reklam, kampanya ve avantajlardan haberdar edilebilmesi, dönemsel ve/veya Üye’ye özel kampanyaların oluşturulabilmesi adına alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanması ve Üye’nin talep, şikayet ve memnuniyet geri dönüşlerinin yönetilebilmesi gibi amaçlarla işlemektedir. Bunun için İşbu Sözleşme’nin onaylanması ile eşzamanlı olarak Üye’nin Site’de yer alan Politika’yı okuduktan sonra Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nu onaylaması da zorunludur. Aksi takdirde Üyelik işlemi tamamlanamayacaktır.

6.3. Üye’nin Site’de hesabım sayfasına girmiş olduğu tüm bilgilere sadece Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri yine sadece Üye değiştirebilmektedir. Üçüncü bir kişinin bu bilgilere ulaşma ve/veya bunları değiştirme yetkisi bulunmamaktadır.

6.4. Beslem Politika Kapsamında işlemiş olduğu Üye’ye ait kişisel verileri Üye’nin bilgisi ve aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda bu kişisel veriler resmi makamlara açıklanmaktadır.

6.5. Beslem, KVKK kapsamında almış olduğu tüm önlemlere karşın kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple Üye verilerine yetkisiz kişilerce erişilmesinden ve bu sebeple Üye verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

6.6. Beslem ayrıntıları Çerez Politikası’nda yer almakla birlikte; kişisel verilerin haricinde Site kullanımının daha verimli bir hale getirilebilmesi adına, Üye hareket ve tercihlerini Site kullanımı sırasında analiz ederek yorumlamakta olup, bu analizleri ayrıca iştirakleri ve iş ortakları ile de paylaşılabilmektedir.

6.7. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Üye’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Beslem veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Beslem ara yüzü üzerinden banka ve Üye’nin bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

7.  Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik için Site’nin ilgili bölümünde kişisel bilgilerini paylaşması, İşbu Sözleşme’yi Site üzerinden onaylaması ve kayıt esnasında sunduğu e-posta adresine gönderilen link üzerinden gerçekleştireceği aktivasyonun tamamlanmasıyla yürürlüğe girer ve Beslem’in veya Üye’nin Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Site’de sunulan hizmetlerin sona ermesine kadar yürürlükte kalır.

 

8. Sözleşmenin Feshi

8.1. Beslem herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan her zaman İşbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir, Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Beslem’in herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul eder.

8.2. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararlarının;

• Üye’nin Sözleşme’ye aykırı hareketi,

• Üye’nin Site’de belirtilen kurallara aykırı davranması,

• Üye’nin işlemleri veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Beslem’in veri ve bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Beslem tarafından tespit edilmesi veya

• Üye’nin işlem ve eylemleri sonucu ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun Beslem tarafından değerlendirilmesi

doğrultusunda verilmesi halinde, Beslem bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararını Üye’den tazmin etmek hakkına sahiptir.

 

9. Sözleşme Değişiklikleri

Beslem ileride doğacak teknik zaruretler ve/veya mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, güncelleyebilir, yürürlükten kaldırabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.  Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye’ler bakımından hüküm ifade edecektir ve bağlayıcı olacaktır.  Beslem’in Site’de üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürme, ilave hizmet açma, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirme yahut ücretli hale dönüştürme hakkı bulunmaktadır. Ancak İşbu Sözleşme’nin Üye’nin tek taraflı bildirimi ile değişmesi mümkün değildir. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin yükümlülüğüdür. Üye, Site üzerindeki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

10. Feragat

Beslem’in İşbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

 

11. Sözleşmenin Devri

Beslem, İşbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, İşbu Sözleşme’yi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

12. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz hale gelmesi, tüm Sözleşme’nin geçersiz olacağı anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünüve bağlayıcılığını korur.

 

13. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Beslem, işbu İşbu sözleşme’den doğam yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Beslem açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Beslem’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

14. Tebligat ve Bildirim

14.1. Üye, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adresinin kanuni tebligat adresiolduğunu, sisteme kayıtlı elektronik posta adresinin yazılı tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurduğunu, adres değişikliğinin en geç değişikliği tarihinde Beslem’e yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

14.2. Beslem Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak veya SMS göndermek suretiyle bildirim yapabilecektir. Üye dilediği zaman yapacağı yazılı bildirimle hiçbir gerekçe belirtmeksizin üyelikten ayrılma, ticari elektronik ileti, sms, e-mail, mektup ve telefonla temasa geçilmesini ve tarafına gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğu bilgisine sahip olduğunu, tarafına işbu madde ile bilgilendirme yapıldığını kabul eder.

14.3. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.

 

15. Delil Sözleşmesi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca, İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarıile elektronik ortamdaki yazışmaları, faks kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Üye, bu kayıtların kesin ve bağlayıcı olduğunu kabul ederek, hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

16.  İhtilafların Çözümü

16.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatıuygulanacaktır.
16.2. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

17. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye’nin, üyelik kaydı yapması, üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


Beslem Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR